33 800 kr inkl. el, vatten, soppar, p-plats och marknadsföring